Categorieën
Blog

BIM en BREEAM, waar staan ze voor en wat betekenen ze voor jou?

Heb jij nog niet gehoord van de termen BIM en BREEAM? We leggen je graag uit waar ze voor staan en wat jij, er wel of niet, mee kunt of moet als het gaat om je kantoorpand. BIM staat voor Building Information Model en betekent niets anders dan een bouwinformatiemodel. Dit digitale 3D model van je bouwwerk wordt gekoppeld aan een database. BREEAM is de afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een duurzaamheidskeurmerk, dat wordt toegekend aan duurzame gebouwen en panden die dankzij de genomen maatregelen een minimale impact op het milieu hebben.

BIM en jouw gebouw

Binnen een bouwproject werken verschillende partijen samen. Samen willen zij het beste resultaat behalen en neerzetten. Om alle informatie voor alle partijen toegankelijk en inzichtelijk te hebben, is BIM een perfecte methodiek. Het zorgt ervoor dat bouwbedrijven minder onder druk komen te staan bij de uitvoering van bouwprojecten. Er is minder miscommunicatie doordat gegevens centraal worden uitgewisseld. Zet bij een volgend bouwproject BIM in, voor een efficiënt proces. Het is geen verplichting om te werken volgens BIM, dit is een eigen keuze, maar het maakt het wel makkelijker. Als je gebruik maakt van BIM-technologie kun je bijvoorbeeld bepaalde meetinstrumenten opnemen in je 3D model waardoor milieugegevens verzameld kunnen worden. Dit draagt bij aan duurzaamheid.

BREEAM en jouw duurzame pand

Wil je niet alleen efficiënt bouwen, maar ook duurzaam? BREEAM, het duurzaamheidskeurmerk, laat zien dat jij een bijdrage levert aan een beter milieu. BREEAM is echter geen verplichting voor nieuw te bouwen panden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld energielabel C, dat met ingang van 2023 verplicht is voor kantoren. Hiermee wordt je gedwongen je verbruik omlaag te brengen. In het geval van bestaande bouw is ook verbouwen van toepassing zodat het duurzaamheidskeurmerk kan worden toegekend.

Duurzaamheid

Als je vooraf zo goed mogelijk rekening houdt met duurzaamheid dan is een EMS een noodzakelijk onderdeel. Dit energiemonitoringsysteem meet of het pand ‘zuinig’ is en of dit ook zo blijft. Dat kunnen ook wij, met het door ons ontwikkelde dashboard, heel nauwkeurig en exact meten en rapporteren. Op deze manier kun je samen processen optimaliseren met duurzaamheid als doel.

Waarom is BREEAM aantrekkelijk?

Wat maakt BREEAM aantrekkelijk? Je trekt bijvoorbeeld bepaalde huurders aan voor jouw pand, die bereid zijn de hogere huurprijs te betalen om hiermee de CO2 te verlagen. Deze groep zal specifiek op zoek gaan naar panden en gebouwen met een BREEAM certificaat. Maar het is niet alleen aantrekkelijk voor huurders, het kan natuurlijk ook je eigen pand zijn, waarbij je laat zien dat je bijdraagt aan een schonere wereld.

Het BREEAM certificaat is geen verplichting, maar een keuze. Het is jouw wens het pand zo duurzaam mogelijk in te richten. Jouw project certificeren? Volg deze vijf stappen:

  1. Bepaal je ambitie en verdiep je in BREEAM
  2. Kies het juiste keurmerk voor je project (voor nieuwbouwprojecten kies je voor BREEAM-NL Nieuwbouw, bestaande gebouwen certificeer je met BREEAM-NL In-Use, sloopprojecten vallen onder BREEAM-NL Sloop en Demontage en voor complete gebiedsontwikkelingen kies je BREEAM-NL Gebied)
  3. Vorm een projectteam
  4. Bouw je projectdossier in de assessmenttool
  5. Stuur het project in en ontvang het certificaat
Categorieën
Blog

Jaro Controls viert tweede lustrum

Tien jaar geleden, op 6 juni 2012, schreven Mark Janssen en Michel Rouwens Jaro Controls in bij de Kamer van Koophandel. Beide eigenaren, echte kartrekkers, kenden elkaar goed, omdat zij voor dezelfde werkgever werkten. Hun visie en ervaring wilden zij samenbrengen binnen een nieuw bedrijf, dat zich richtte op het grote gat dat bestaat tussen de werktuigbouwkundige- en de elektrotechnische installatie. De kracht van Jaro Controls moest liggen op de meet- en regeltechniek en deze koppelbaar, beheersbaar en begrijpbaar te maken. Ondanks de crisis tijdens 2012, durfden zij de stap te zetten. Niet alleen hun overtuiging en visie, maar ook uitgebreid marktonderzoek liet zien dat hun nieuwe onderneming van toegevoegde waarde op de markt zou zijn.

Beginperiode Jaro Controls en oprichting Jaro Power Quality

In de beginperiode werden Mark en Michel regelmatig gedetacheerd aan bedrijven, die engineeringcapaciteit nodig hadden op het gebied van meet- en regeltechniek of procestechniek. Zij waren voornamelijk met gebouw gebonden installaties, en dan specifiek de klimaatinstallaties (HVAC), bezig. In 2015 was er nog steeds sprake van crisis op de bouw- en utiliteitsmarkt. In tegenstelling tot de industriële markt; die begon juist weer aan te trekken. Jaro Power Quality BV werd opgericht. Hiermee werd de markt bestierd, op het gebied van meten en analyseren van elektrische distributienetten, in met name de industrie.

Jaro Industry

Jaro Industry is een bedrijf, dat de industriële markt bedient met verkoop van afstandsbeheer met Secomea en sensortechniek met IPF Electronic. Dit bedrijf is in 2017 opgericht om de bereikbaarheid van installaties te verbeteren en om op de markt van industriële sensoren actief te kunnen zijn.

Jaro, bekende en betrouwbare naam

Bij steeds meer bedrijven was Jaro inmiddels een bekende en betrouwbare naam geworden, waar op gebouwd kon worden. Om de vraag naar service te kunnen verbeteren werd een helpdesk ingericht, waar steeds ingewikkelder wordende vraagstukken over IT en System Integration beantwoord konden worden.

Verduurzaming bracht nieuwe kansen

In de loop van de jaren is de techniek en ook de behoefte van klanten razendsnel veranderd. Verduurzamen en big data werden echte sleutelwoorden, waar Jaro kansen en mogelijkheden zag. Om mee te kunnen denken en oplossingen te bieden om gebouwen en machines te verduurzamen, werd een nieuw bedrijf opgericht. Om van data informatie te maken werd Ommnia Systems gestart. Alle knowhow van meet- en regeltechniek, IT, afstandsbeheer en Power Quality kwamen hier bij elkaar. Ommnia Systems biedt bedrijven de mogelijkheid om zichtbaar te maken waar fouten en afwijkingen zitten in een machine of gebouw. Om op deze manier, op basis van cijfers en inzicht, verbeteringen aan installaties of machines te kunnen maken. Gebouwen veranderen naar “Smart Buildings” dankzij de ingezette verduurzaming.

Blik op de komende tien jaar

Zowel Michel als Mark kijken met trots terug op de afgelopen tien jaar, waarin veel is bereikt. Inmiddels is Jaro een erkend leerbedrijf en zijn al verschillende stagiaires als nieuwe werknemer  gestart. Dit onderstreept dat Jaro ook een fijne sociale werkgever is.

Een tweede lustrum is een mooie mijlpaal om bij stil te staan, maar tegelijkertijd ook een goed moment om vooruit te kijken. Wens voor de volgende tien jaar: blijven groeien, verbeteren en klanten tevreden maken met de beste diensten en service. Of dit nu op het gebied van regeltechniek, afstandsbeheer, Power Quality of Smart Buildings is. Jaro staat altijd voor haar klanten klaar.

Geen bedrijf is te klein of te groot

De focus ligt op het blijven verrassen van de klant, zodat hij keer op keer onder de indruk is van de geleverde diensten. De (utiliteits)industrie moet verder verduurzamen, deels vanuit eigen overtuiging maar zeker door regelgeving vanuit de overheid. Geen bedrijf is te klein of te groot voor Jaro. Ieder bedrijf met een gebouw gebonden installatie kunnen ze via een ontwikkelde tool helpen met verduurzamen. Ze maken het verbruik inzichtelijk. Beoordelen of het verbruik past bij het gebouw en de toepassing ervan. Wat niet goed is, zetten ze om in verbeterpunten. Een mooi streven voor de komende jaren.

Categorieën
Blog

Onze regeltechniek in de operatiekamer

Dit jaar hebben we op verzoek van Medical Building Solutions onze diensten ingezet in oogkliniek New Vision. Mede dankzij onze regeltechniek voldoet hier de operatiekamer aan de hoogste classificering. Leer ons kennen op het gebied van regeltechniek in de operatiekamer.

Wie is de klant?
Medical Building Solutions [MBS]. Zij richten klinieken en operatiekamers in. Het betreffende project was oogkliniek New Vision in België.

Wat was de uitdaging?
De nieuw gebouwde operatiekamer heeft een hoge classificering. Dit betekent dat er aan speciale eisen moest worden voldaan. Boven de operatietafel blazen we gefilterde lucht naar binnen met een constante downflow, temperatuur en relatieve vochtigheid. Om geen vuilintreding van buitenaf te krijgen wordt de ruimte op overdruk gehouden. Deze overdruk wordt gerealiseerd met een drie-traps-zonering.
Ons gebouwbeheersysteem bewaakt de condities van de OK. Door deze data is altijd terug te zien of er aan de juiste condities in de operatiekamer is voldaan.

Wat heeft Jaro Controls gedaan?
We hebben voor dit project een regelkast met daarin BRControls regelapparatuur geleverd. Tevens hebben wij alle veldcomponenten geleverd en ingeregeld. De software hebben we geschreven inclusief gebouwbeheersysteem. Daarnaast was het belangrijk dat men in de operatiekamer de status van de ruimteconditie kan zien. Er is een groot beeldscherm naadloos in de wand gebouwd. Wij visualiseren hierop real-time condities zodat men kan zien dat het veilig is om te opereren.
Daarnaast dragen we ook zorg voor het bewaken van medische gassen, de noodstroomvoorziening en het aansturen en opwekken van stoom, warmte en koude. Kortom wij verzorgen en bewaken de randvoorwaarden van de operatiekamer en overige ruimten.

Kenmerkend van het resultaat?
Kenmerkend is de combinatie die gevraagd werd door MBS. Onze regeltechniek, gebouwbeheersysteem, alarmmanagement en trending. Daarnaast was Secomea [op afstand monitoring en beheer] voor MBS een pluspunt.

Reactie van MBS?
Tevreden. Goed geholpen met de facetten die nodig waren. Daarnaast biedt Jaro Controls een goede service en is de manier van aanpak zeer professioneel.

Categorieën
Blog

Leren en werken

Wij zijn grote voorstander van een studie volgen en tegelijkertijd werken in een bedrijf. We merken dat dit een verschil kan maken in onze sector. Nu, maar zeker ook voor de toekomst. Wellicht dat dit het gat tussen lesstof van de opleiding en de praktijk bij bedrijven minder groot maakt.
Om lesstof en de praktijk beter op elkaar aan te sluiten, is een betere samenwerking nodig tussen bedrijfsleven en scholen. Het grootste gat is waarschijnlijk de techniek die 2 jaar voor loopt op de lesstof. Er is ook een leegloop gaande van jeugd die zich interesseert voor de regeltechniek.
Onze stagiair Rinze Verhoeven is een voorbeeld van hoe je de techniek in de praktijk sneller eigen maakt. Dit komt o.a. doordat hij een BBL-traject volgt. De combinatie werken en leren is een goede voorbereiding op het werkende leven na de opleiding.

Goede voorbereiding
Rinze Verhoeven, student ICT Systeembeheer MBO niveau 4: “Wat ik hier bij Jaro Controls leer, dat kun je gewoonweg niet op school leren. Hier leer ik o.a. toekomstgericht werken. Van alles wat ik hier mag doen, leer ik een stuk meer dan wat ik lees in de studieboeken. Bepaalde situaties kun je simpelweg niet nabootsen op school. Bijvoorbeeld klanten met problemen die ik telefonisch moet oplossen of een server online krijgen waar een website op gehost moet worden.”

Verschil opleiding en Jaro Controls
“De lesstof op school is vooral servergericht. Hier bij Jaro Controls is het meer toepassingsgericht op gebouwen en de toekomst. Ik leer tevens om het klimaat te optimaliseren in gebouwen. Om het klaar te maken voor het komende klimaat. We zijn bezig met het zo duurzaam en zuinig mogelijk realiseren.”

Hoe is de overgang van opleiding naar het bedrijfsleven?
“Het valt op zich mee om de werkzaamheden eigen te maken. Komt mede doordat ik zelf initiatief neem en Jaro Controls mij ook echt iets te doen geeft. Het begint al bij de stage in tweede leerjaar. Met een bak koffie halen en toekijken, komen we er niet. Zowel wij als studenten, maar ook de toekomst van de bedrijven. Zij hebben er baat bij om de studenten zoveel mogelijk te leren. Zij kunnen zomaar eens de werknemers van jouw bedrijf in de toekomst zijn!”

Wat kunnen stagebedrijven doen?
“Het helpt enorm om in je stages veel verantwoordelijkheid te krijgen, veel zelf te ontdekken en opdrachten te krijgen om van te leren. Zoals een Gatemanager softwareplatform koppelen aan de Cloud. Ga als bedrijf [en opleidingsinstituut] meer BBL-trajecten aan.”

Wat kan een opleidingsinstituut doen?
“Waarin een opleiding nog kan groeien, is een module over duurzaamheid. Zodat we in de opleiding ook toekomstgericht leren denken en werken. Dit is ontzettend waardevol, omdat dit de toekomst is. ICT heeft hier een belangrijke rol in.”

Wat kunnen studenten doen?
“Als student moet je duidelijk aangeven wat je wilt leren. Echt initiatief tonen. Maak een opleidingsplan. Evalueer of de stage je genoeg leert en of je de rest kunt bijbenen op school.”

Categorieën
Blog

Welke voorbereidingen zijn nodig om met data aan de slag te kunnen

Waarom wil je met data in jouw gebouw aan de slag? Onder andere omdat je het klimaat in je gebouw goed wilt regelen. Je hebt te maken met allerlei installatiedelen. Ook ventilatie, koeling, verwarming en zelfs ook perslucht. Om dit goed met elkaar te verbinden en af te stemmen, wil je met de data van deze onderdelen aan de slag. Uiteindelijk zorgt dit voor een gezond en efficiënt klimaat.

Om met data aan de slag te kunnen, heb je altijd een digitaal regelsysteem nodig. Hierin wordt data verzameld. Ook als er geen data verzameld wordt, maar het real-time is kunnen we data in het Ommnia platform verzamelen. Dus de data is actueel of reeds in een database verzameld. Beide opties zijn mogelijk. Vervolgens kun je met data overzetten naar onderstaande en bovenstaande systemen. Communicatie tussen beide systemen (controller, ommnia platform) is mogelijk, mits je een aantal voorbereidingen treft.

Protocollen
Er moeten een protocollen beschikbaar zijn die aan twee kanten leesbaar of schrijfbaar zijn. Er wordt dan gesproken van read/write registers. De techniek van beide systemen moet hetzelfde zijn. Dezelfde projector die hetzelfde protocol ´spreekt´. Anders kun je het niet juist uitlezen. Zender en ontvanger moeten op hetzelfde niveau zitten qua protocollen.

Datapunten
Ook moet je weten wat de data voorstelt. Oftewel de datapunten. Er moet een lijst zijn van datapunten die overeenkomen met het protocol en dan kunnen we er iets mee. Hoeveel punten lezen we uit en wat vertegenwoordigen die punten? Hier maak je vervolgens afspraken over. Wanneer je bijvoorbeeld een pomp wilt uitlezen, heb je al snel te maken met honderden datapunten. Vaak zijn slechts enkele van die datapunten interessant. De ene keer is dat de temperatuur, dan een storing. Het is van belang dat je de gehele datapuntenlijst aan twee kanten inricht: zender en ontvanger.

Overzetten
Pas als je uit een van de vele protocollen verbinding hebt gekregen, kun je het overzetten naar een ander systeem. Met een beetje geluk is het te programmeren in de zelfde ´taal´. Je kunt dan data in een gebouw laten communiceren naar een ander systeem. Naar onderen toe, naar installatiedelen of naar boven toe naar het Ommnia Platform of naar het KNMI.

Laat ons weten of het jou is gelukt. Voor een helpende hand bel je 085 – 1052569

Categorieën
Blog

3 Manieren om energiekosten direct te verlagen

Wie wil geen lagere energiekosten? Het is altijd een uitdaging om het comfort zo hoog mogelijk te houden, efficiënt te werken en de energiekosten laag te houden. Hoe doe je dit? Wij hebben 3 manieren die niet alledaags zijn en daarom de spotlight verdienen. Hier kun je gegarandeerd mee besparen.

  • Je kunt veel energie besparen met persluchtdetectie. Hiervoor kunnen wij de sensoren leveren. Het sluipverbruik van perslucht is misschien niet het eerste waar je aan denkt. Daarom is dit een handige reminder om je erin te verdiepen. Wanneer een fabriek dicht is, loopt er vrijwel altijd lucht door de leidingen. Het is vrij kostbaar, vooral omdat het veel energie kost om perslucht op te wekken. Hiermee kun je op jaarbasis ruim besparen. Hoe krijg je hier grip op? Door continu het verbruik te meten en te monitoren. Hierdoor zie je snel afwijkingen en kunnen alle lekken snel opgespoord worden. Dit zou eigenlijk net zo geregistreerd moeten worden als elektriciteit, water of gas. Vooral omdat perslucht ongemerkt verdampt en je hierdoor lekken nauwelijks opmerkt. Luchtlekkage is makkelijk te verhelpen. IPF is een sensor die die dit aanpakt.
  • Energie besparen met onze radarsensor van IPF electronic. Dit sluit aan bij gebouwbeheer en haakt in op de energiekosten. Het is niet iets waar je direct bij stilstaat. Wel eentje die goed aan te pakken is. Het is als het ware een bewegingsdetector die aanspringt op warmte. Hij detecteert het temperatuurverschil. Daarnaast is deze sensor slimmer dan radar en infrarood. Je kunt het zo instellen dat het enkel een heftruck detecteert.
    Wanneer bij een pand een grote roldeur is en deze loopt open voor iedereen en ieder voertuig dat hier voor staat, dan komt er een enorme hoeveelheid van koude lucht binnen. Dat zorgt voor warmteverlies. Wanneer een grote vrachtwagen voor de deur staat voor laden en lossen, wil je eigenlijk dat alleen de heftruck naar binnen kan. Dit kun je met deze slimme sensor instellen. Ook binnen in magazijnen kan men hetzelfde regelen. Hier kan heel wat energie mee bespaard worden.
  • Energie besparen kan ook met de aanwarmtijd of de koeltijd van een ruimte. Dit is de tijd die nodig is om een ruimte te verwarmen of te verkoelen. Als je veel meetgegevens vergelijkt ontstaat er een middenlijn qua tijd hoe lang het duurt voor een ruimte de gewenste waarde bereikt heeft. Wanneer het steeds langer duurt voordat een ruimte op temperatuur komt, dan is er waarschijnlijk een probleem met de installatie. De filters kunnen bijvoorbeeld vervuild raken. Hierdoor stroomt er steeds minder lucht de ruimte in of wordt het waterdebiet niet gehaald.

Leer om beter naar de ruimtetemperatuur te kijken en hier op te monitoren. Dan kan een sensor een melding geven wanneer het steeds meer moeite en energie kost om de ruimte op een bepaald peil te houden. Bij een melding is het tijd voor onderhoud. Het comfort wordt niet gehaald en je energieverbruik gaat omhoog. Check daarom de installatie. Wanneer onderhoud goed uitgevoerd wordt, zijn er lage energiekosten en een hoog comfort.

Hulp nodig? We helpen je graag energie besparen: 085 – 105 25 70

Categorieën
Blog

De kleinste Regelaar

Heb jij de kleinste en meest complete regelaar al ontdekt? De reden van het ontstaan van deze regelaar raad je nooit! Hoewel het voor sommigen vast herkenbaar is. Het bedrijf EasyIO heeft voor medewerkers 1 dag in de maand in het leven geroepen om eigen producten te ontwikkelen.
Wat doe je wanneer jij je mateloos irriteert aan de toiletverlichting die continu aanstaat terwijl de ventilator draait? Dan bedenk je natuurlijk iets waardoor de ventilator draait, terwijl het licht uit kan blijven. Zo ontstond bij EasyIO een hele kleine regelaar; de FT04. Hierdoor gaat het licht aan als het echt nodig is en wordt er geventileerd in het donker.

Duurzame oplossing
Niet alleen is hier een mooi stuk software ontwikkeld, maar ook een duurzame oplossing. Deze regelaar kun je zo efficiënt mogelijk sturen en is te koppelen op je Wifi-netwerk. In principe zou je deze achter elk stopcontact kunnen plaatsen. Het past helemaal bij het creëren van een smart building. Dit kun je natuurlijk zelf op verschillende plaatsen toepassen. Bijvoorbeeld in een ketel. De regelaar is klein en kun je dus eenvoudig plaatsen in een ketel.

Verander de wereld
We zijn fan van EasyIO, niet alleen vanwege deze inventieve regelaar, maar vooral de cultuur die ze uitdragen. In de trant van verander de wereld en toekomst duurzaam voor de volgende generaties. Wij denken ook dat het efficiënter kan. Het is inspirerend dat zij buiten de kaders denken. Daarnaast is het ook het in lijn met onze gedachte ‘eerst besparen, in plaats van eerst compenseren’.

Leuk om over na te denken; waar kun jij besparen? Hoe kun je buiten de kaders denken? Wie weet welke mogelijkheden ontstaan!

Categorieën
Blog

1 Senor die alles meet

Misschien heb je het zelf al ontdekt, maar we willen het toch even noemen; de Multisensor BRT-35 van Br Controls. ‘Waarom is deze sensor behulpzaam? Weer een kostenpost’, horen we je denken. Begrijpelijk, totdat je ontdekt hoeveel je bespaart qua energie, kosten en tijd. Deze smart sensor kun je gebruiken in o.a. kantoorpanden en scholen om heel veel informatie te ontvangen zodat je de klimaatregeling beter kunt regelen. Deze sensor meet echt alles; van geluidsniveau, aanwezigheid, luchtvochtigheid, CO2 tot temperatuur. Je kunt eigenlijk niet meer voor verrassingen komen te staan.

Deze Multisensor bevat enorm veel meet eenheden die je slim kunt programmeren. Ideaal wanneer je meerdere ruimtes hebt die je individueel geregeld wilt hebben. Je kunt er zelfs je schoonmaakprogramma op afstemmen. Door de bluetooth-verbinding met iBeacon voor Positiebepaling, Mapping en Routing in kantoren, krijg je een appje zodra jouw toestel herkend wordt. Zo kun je makkelijk en snel beheer en monitoring op je tablet of telefoon bedienen. De sensor staat in verbinding met de andere Multisensors in het gebouw. In een beveiligde Cloud-omgeving kun je alle condities zien en aanpassen per ruimte.

1 sensor, 1 regelsysteem
Een bijkomend voordeel is dat je geen verschillende sensors nodig hebt, maar 1 sensor per ruimte die alles meet. Anders heb je zoveel sensoren hangen dat dit esthetisch ook niet aan te bevelen is, maar ook onhandig met de hoeveelheid regelsystemen die je vervolgens weer nodig hebt. Ga maar na; een sensor voor temperatuur, vocht, één voor aanwezigheid, geluidsdruk, TVOC, CO² enz. Waarschijnlijk zie je liever een ‘schoon’ plafond en werk je met 1 regelsysteem.

Smart building, smart sensor
Wij vinden dit echt een uitkomst! Gezien wij smart buildings maken, hoort hier ook een smart sensor bij. Dus data verzamelen op een efficiënte manier en slim gebruiken. Bijvoorbeeld door die data te koppelen met met een Cloud Ommnia System voor data analyse. Vervolgens zie je trends ontstaan en dan kun je de klimaatregeling verbeteren. Je snapt dat dit weer leidt tot energie- en kostenbesparing. Ook nu veel panden door de crisis niet gebruikt worden, kun je op deze manier toch energie en kosten besparen.

We hopen dat dit je nog meer gaat helpen om de klimaatregeling onder controle te krijgen! Heb je vragen? Neem contact op.

Cookies verbeteren de gebruikservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid