Regeltechnische omschrijving

Bow logo

Met regeltechniek bedoelen we de techniek die er voor zorgt dat een bepaalde werking wordt uitgevoerd. Waar bij meettechniek de temperatuur in een bepaalde ruimte wordt gemeten daar regelt regeltechniek de temperatuur in deze temperatuur. De meettechniek vergaart informatie die via software aan de regeltechniek doorgegeven wordt. Dit zorgt ervoor dat regeltechniek kan functioneren. Met de meet- en regeltechniek houdt u controle op de klimaatinstallaties. Zonder gegevens zijn wij nergens. Deze gegevens worden verwerkt wij in een regeltechnische omschrijving.

Voorbeeld regeltechnische omschrijving

In de regeltechnische omschrijving staat er bijvoorbeeld wat er gebeurt als de ruimtetemperatuur te hoog of te laag is. Doordat het in de winter over het algemeen koud is moet men de ruimtetemperatuur verwarmen om de temperatuur gewenst te maken. Inblaastemperatuur kan via heaterbatterijen worden aangestuurd. Dit soort dingen worden in een regeltechnische omschrijving vermeld.

Wat staat er in een regeltechnische omschrijving?

Verder wordt er in een regeltechnische omschrijving overzichtelijk weergegeven wat de lucht, de druk en de temperatuur van iedere ruimte is. De hoeveelheid verplaatste lucht wordt uitgedrukt in m3/h. De kracht die geleverd wordt die wordt uitgedrukt in druk [Pa]. De temperatuur wordt simpelweg weergegeven in graden Celsius. Ben jij geïnteresseerd in meet- en regeltechniek? Neem dan snel contact op met Jaro-Controls voor meer informatie.

Neem contact op