Gevolgen van slechte Power Quality

Bow logo

Slechte power quality brengt diverse problemen met zich mee. Energieverlies en warmteontwikkeling dragen bij aan een hogere CO2 uitstoot en snellere slijtage of zelfs uitval van apparatuur.

Gevolgen

De gevolgen geven zowel zichtbare als onzichtbare schade.
Voorbeelden van zichtbare schade zijn o.a. ongewenst uitvallen van apparatuur en productielijnen,
het knipperen van lampen, uitvallen van computerapparatuur en elektronica, warmteontwikkeling (verdelers, bekabeling, en componenten bv. draaistroommotoren).

De schade die we niet zien, maar die zeker niet onbelangrijk is, is het energieverbruik. Door een slechte power factor (< 0,85) bestaat de kans dat de energieleverancier blind-energie (kVARh) in rekening brengt. Dit wordt veroorzaakt door slechte power quality. Door het verbeteren van de power quality verdwijnt het blindvermogen en daarbij ook deze post op de energiefactuur.

Terug