Power Quality

Bow logo

Wij hebben jarenlang ervaring in het meten en beoordelen van distributienetten.

Power Quality

Dagelijks verbruiken we steeds meer energie (stroom). Het toenemende energieverbruik heeft invloed op de hoeveelheid en kwaliteit van de stroom die geleverd wordt waardoor problemen kunnen ontstaan. Door het meten van de Power Quality, de stroom- en spanningskwaliteit, kunnen (mogelijke) problemen in kaart gebracht worden en kunnen deze Power Quality problemen opgelost worden.

Power Quality Meten

Bijzonderheden rondom Power Quality uiten zich op het moment dat een machinepark of andere technische installatie problemen geeft of zelfs helemaal uitvalt. Naarmate een bedrijf uitbreidt sluipt er een bepaalde vervuiling op in het energienetwerk. Zo kunnen spanningspieken en spanningsdips zorgen voor problemen. Juist daarom is het meten en optimaliseren van de Power Quality belangrijk voor met name productbedrijven.

Met meetinstrumenten kan vrij eenvoudig worden bepaald of de stroom- en spanningskwaliteit op orde is.  Als u wilt weten wat de Power Quality van uw bedrijf is, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Contact

Power Quality Scan

Inzicht in uw Power Quality krijgt u met de Power Quality Scan (Power Quality Analysis) van Jaro Controls. Tijdens dit meetmoment kunnen we volledig inzicht geven in de prestaties binnen uw distributienetwerk. We kunnen ook uw elektrische voeding gedurende een week loggen, om zo een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van uw energieverbruik (NEN-EN50160 of Netcode).

Bekijk de oplossingen

Spanningskwaliteit

Als de spanningskwaliteit van uw bedrijf niet op orde is, kan dit zeer vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van uw productielijn, beschadiging van uw machinepark en warmteontwikkeling van uw bijvoorbeeld uw kabels en componenten. Als gevolg van een slechte spanningskwaliteit ontstaan problemen rondom elektriciteit, oorzaak nummer 1 van bedrijfsbranden. Zorg er daarom altijd voor dat uw spanningskwaliteit op orde is.

Lees meer

Energiemanagement

Als onderdeel van het Energieakkoord voor duurzame groei wordt per 1 januari 2018 energiemanagement opgenomen in de erkende maatregelensystematiek. Dit betekent dat het toepassen van energiemanagementsystemen (EMS) verplicht wordt voor bedrijfspanden waar voornamelijk klimaatinstallaties het energiegebruik bepalen.

Energiemanagementsystemen geven bedrijven inzicht in de energie-efficiëntie, het energiegebruik en energieverbruik van hun bedrijf. Het systeem geeft direct inzicht in waar en hoe een betere instelling energiebesparing mogelijk maakt.  Daarnaast draagt een goed ingeregeld klimaatsysteem ook bij aan het werkcomfort, productiviteit en de gezondheid van het personeel.

Lees meer over energiemanagement