Energiemanagement

Bow logo

Energiemanagementsystemen geven organisaties inzicht in de energie-efficiëntie, het energiegebruik en energieverbruik van hun organisatie.

Energiemanagement

In september 2013 tekenden ruim 40 organisaties, waaronder UNETO-VNI, het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. In dit Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Dit met als doel een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Een onderdeel van dit Energieakkoord is energiemanagement.

Energiemanagement per 1 januari 2018

Als onderdeel van het Energieakkoord wordt per 1 januari 2018 energiemanagement opgenomen in de erkende maatregelensystematiek. Dit betekent dat het toepassen van energiemanagementsystemen (EMS) verplicht wordt voor bedrijfspanden waar voornamelijk klimaatinstallaties het energiegebruik bepalen.

Energiemanagementsystemen (EMS)

De energiemanagementsystemen geven organisaties inzicht in de energie-efficiëntie, het energiegebruik en energieverbruik van hun organisatie. Het systeem geeft direct inzicht in waar en hoe een betere instelling energiebesparing mogelijk maakt.  Onderdeel van de energiemanagementsystemen is een energie registratie- en bewaking systeem (EBS). Met dit systeem wordt het relatief eenvoudig om concrete aanpassingen en acties door te voeren die kunnen leiden tot forse energie- en kostenbesparingen. Daarnaast draagt een goed ingeregeld klimaatsysteem ook bij aan het werkcomfort, productiviteit en de gezondheid van het personeel.

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Voor verschillende bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing aangewezen. Een erkende maatregel is een maatregel om energie te besparen, waarvan wordt verwacht dat deze zich binnen vijf jaar heeft terugverdient. Onder andere kantoren, zorginstellingen en onderwijsinstellingen hebben te maken met deze maatregelen. De erkende maatregelen hebben onder andere betrekking op de buitenverlichting, ruimteventilatie, -verwarming en -verlichting en faciliteiten zoals koelinstallaties. Zo is een van de maatregelen voor onderwijsinstellingen dat het onnodig aanstaan van ventilatiesystemen buiten bedrijfstijd wordt voorkomen. Bent u benieuwd of er voor uw bedrijfstak ook erkende maatregelen voor energiebesparing zijn? Neem dan contact op met Jaro Controls. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Neem contact op

Ontwikkelingen energiemanagementsystemen en energie registratie- en bewaking systemen

De ontwikkeling van energiemanagementsystemen (EMS) en daarmee ook de ontwikkeling van energie registratie- en bewaking systemen (EBS) hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan. Zo is er een grote variëteit aan hardware beschikbaar en zijn er diverse softwarepakket en zijn er met daarop gebaseerde diensten beschikbaar waardoor het toepassen van energiemanagement maar vooral ook daadwerkelijk het besparen van energie mogelijk is.  Wil je meer weten over de beschikbare hardware, software of diensten? Neem dan contact op met een van de experts van Jaro Controls.

Neem contact op