Klimaat

Bow logo

Het binnenklimaat is voor uw medewerkers en machines van groot belang. Prestatievermogen hangt vast aan de omgevingsinvloeden. Om dit te besturen en te beheren is een gebouw beheer systeem (GBS) onmisbaar in uw installatie.

Comfort

Door de verregaande isolatiemaatregelen die tegenwoordig getroffen worden, is van een natuurlijke ventilatie nauwelijks nog sprake. Bij kantoorpanden met airconditioning kunnen doorgaans zelfs de ramen niet meer open. Wanneer de aanwezige luchtbehandelinginstallatie er voldoende voor zorgt dat oude, verbruikte lucht constant wordt vervangen door nieuwe verse lucht, is dat geen probleem. Helaas is vaak sprake van een simpelweg koelen en weer in omloop brengen van oude lucht. De temperatuur blijft daardoor wel dragelijk, maar toch ontstaat een onaangename atmosfeer. Dat veroorzaakt klachten als een teruglopend concentratievermogen, branderige ogen, irritaties van de luchtwegen, uitslag en voortdurende vermoeidheid.

Als de ventilatie aan de hand van gemeten luchtkwaliteit volautomatisch wordt gecontroleerd, kunnen de energiekosten tot 50% lager uitvallen. Naar behoefte gestuurde ventilatie vermindert de schadelijke gevolgen van giftige dampen, organische deeltjes in de lucht en de verspreiding van virussen en bacteriën die vaak de bron van uiteenlopende seizoenziektes zijn.

Toevoer van verse lucht (ventilatie) en ruimtetemperatuur-regeling is het van belang om een aangenaam binnenklimaat in gebouwen te kunnen handhaven. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat de temperatuurregeling en ventilatie in moderne gebouwen, zoals ziekenhuizen en verzorgingtehuizen worden gecombineerd. Bij ventileren met standaard ventilatie systemen wordt de verwarmde of afgekoelde lucht direct naar buiten gebracht. Dit is energieverspilling. Door het toepassen van warmteterugwinning kan de warmte uit afvoerlucht worden gebruikt als voorverwarming van de ventilatielucht. De afvoerlucht zelf wordt echter naar buiten afgevoerd, alleen de warmte uit die lucht wordt teruggewonnen. Hiermee kunnen rendementen tot 90% worden gerealiseerd. Voor de zomer is wel een zogeheten bypass aan te bevelen, die voorkomt dat lucht wordt voorverwarmd. Koele luchtinvoer is in de zomer juist prettig.

Terug