Building Automation

Bow logo

Op afstand het klimaat in een gebouw meten en regelen, dat kun je gemakkelijk met de slimme koppeling van Jaro Controls.

Building Automation

Op afstand de toegangscontrole voor uw bedrijf regelen of op afstand het klimaat in een gebouw meten en regelen, twee mooie voorbeelden van de mogelijkheden van Building Automation. De experts van Jaro Controls zorgen voor een simpele en eenvoudige software koppeling tussen de techniek en de bediening waardoor uiteindelijk de toegangscontrole of het klimaat in een gebouw makkelijk te meten en te regelen is. Zo kan de slimme koppeling er voor zorgen dat de verlichting in uw gebouw gedimd wordt op het moment dat de zon feller gaat schijnen of dat een gebouw precies om 07.00 uur in de ochtend 21 graden is.

Referenties

Meet- en regeltechniek in gebouwen

Jaro Controls richt zich op de meet- en regeltechniek voor met name gebouwgebonden installaties. Het bedrijf  is gespecialiseerd in het regelen van klimaatsystemen en facilitaire installaties zoals verlichting, zonwering en toegangscontrole. Met behulp van de slimme koppeling van Jaro Controls kunt u:

  • Op afstand uw gebouw beheren via een beveiligde gecertificeerde verbinding.
  • Energie besparen doordat de verschillende systemen beter op elkaar zijn afgestemd.
  • Kosten besparen door een goede (klimaat)beheersing.
  • Klimaatproblemen in kaart brengen en oplossen.
  • Storingen op afstand herstellen en resetten.

Building Automation is toe te passen in alle type gebouwen van woningen tot fabriekshallen tot kantoorruimtes. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van Building Automation? Neem dan contact op met Jaro Controls.

Neem contact op

De voordelen van Building Automation in de praktijk

Energie besparen kan echt met behulp van Building Automation. Een concreet voorbeeld hiervan is het Bilderberg Garden Hotel in Amsterdam. Diverse maatregelen, waaronder Building Automation, leverden het hotel een energiebesparing van maar liefst 40% op. Een van deze door Jaro Control geïmplementeerde maatregelen is gericht op het verwarmen en koelen van de hotelkamers. In plaats van het continu op temperatuur houden van de hotelkamers worden deze nu alleen bij aanwezigheid geregeld. Waarbij de regelsoftware er ook voor zorgt dat de temperatuur in een kamer nooit boven of onder een ingestelde temperatuur komt.

Referenties

Building Automation bij renovatie- en nieuwbouwprojecten

Jaro Controls is betrokken bij zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten voor Building Automation waarbij het bedrijf zich voornamelijk richt op meet- en regeltechniek voor gebouwgebonden installaties. Door Building Automation toe te passen in zowel oude als nieuwe gebouwen kunnen de aanwezige installaties een zo hoog mogelijk rendement behalen wat uiteindelijk voor energiebesparing zorgt. Jaro Controls zorgt voor een slimme en veilige koppeling tussen de techniek en de bedieningssystemen waardoor u bijvoorbeeld het klimaat in een gebouw beter en efficiënter in kunt regelen. Naast de slimme koppeling levert Jaro Controls ook de benodigde hardware zoals schakelkasten, bekabeling en sensoren én veilige gecertificeerde verbindingen met behulp van een Secomea-oplossing.

Producten

Klimaatadvies van Jaro Controls

De experts van Jaro Controls helpen niet alleen met het koppelen, meten en bedienen van de verschillende klimaat aspecten. Ook voor advies over het klimaat in een gebouw of woning of bij problemen met het klimaat kunt u bij Jaro Controls terecht. Ieder adviestraject start met een korte meetperiode. In deze meetperiode wordt het klimaat binnen een gebouw gemeten, een 0-meting. Mede op basis van de resultaten van deze klimaatmeting geven de experts van Jaro Controls u advies over hoe u het klimaat in uw gebouw kunt optimaliseren. Ook voor de daadwerkelijke uitvoering van het advies kunt u natuurlijk bij Jaro Controls terecht. Geïnteresseerd in een klimaatadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Jaro Controls.

Meer informatie