Categorieën
Blog

BIM en BREEAM, waar staan ze voor en wat betekenen ze voor jou?

Heb jij nog niet gehoord van de termen BIM en BREEAM? We leggen je graag uit waar ze voor staan en wat jij, er wel of niet, mee kunt of moet als het gaat om je kantoorpand. BIM staat voor Building Information Model en betekent niets anders dan een bouwinformatiemodel. Dit digitale 3D model van je bouwwerk wordt gekoppeld aan een database. BREEAM is de afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een duurzaamheidskeurmerk, dat wordt toegekend aan duurzame gebouwen en panden die dankzij de genomen maatregelen een minimale impact op het milieu hebben.

BIM en jouw gebouw

Binnen een bouwproject werken verschillende partijen samen. Samen willen zij het beste resultaat behalen en neerzetten. Om alle informatie voor alle partijen toegankelijk en inzichtelijk te hebben, is BIM een perfecte methodiek. Het zorgt ervoor dat bouwbedrijven minder onder druk komen te staan bij de uitvoering van bouwprojecten. Er is minder miscommunicatie doordat gegevens centraal worden uitgewisseld. Zet bij een volgend bouwproject BIM in, voor een efficiënt proces. Het is geen verplichting om te werken volgens BIM, dit is een eigen keuze, maar het maakt het wel makkelijker. Als je gebruik maakt van BIM-technologie kun je bijvoorbeeld bepaalde meetinstrumenten opnemen in je 3D model waardoor milieugegevens verzameld kunnen worden. Dit draagt bij aan duurzaamheid.

BREEAM en jouw duurzame pand

Wil je niet alleen efficiënt bouwen, maar ook duurzaam? BREEAM, het duurzaamheidskeurmerk, laat zien dat jij een bijdrage levert aan een beter milieu. BREEAM is echter geen verplichting voor nieuw te bouwen panden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld energielabel C, dat met ingang van 2023 verplicht is voor kantoren. Hiermee wordt je gedwongen je verbruik omlaag te brengen. In het geval van bestaande bouw is ook verbouwen van toepassing zodat het duurzaamheidskeurmerk kan worden toegekend.

Duurzaamheid

Als je vooraf zo goed mogelijk rekening houdt met duurzaamheid dan is een EMS een noodzakelijk onderdeel. Dit energiemonitoringsysteem meet of het pand ‘zuinig’ is en of dit ook zo blijft. Dat kunnen ook wij, met het door ons ontwikkelde dashboard, heel nauwkeurig en exact meten en rapporteren. Op deze manier kun je samen processen optimaliseren met duurzaamheid als doel.

Waarom is BREEAM aantrekkelijk?

Wat maakt BREEAM aantrekkelijk? Je trekt bijvoorbeeld bepaalde huurders aan voor jouw pand, die bereid zijn de hogere huurprijs te betalen om hiermee de CO2 te verlagen. Deze groep zal specifiek op zoek gaan naar panden en gebouwen met een BREEAM certificaat. Maar het is niet alleen aantrekkelijk voor huurders, het kan natuurlijk ook je eigen pand zijn, waarbij je laat zien dat je bijdraagt aan een schonere wereld.

Het BREEAM certificaat is geen verplichting, maar een keuze. Het is jouw wens het pand zo duurzaam mogelijk in te richten. Jouw project certificeren? Volg deze vijf stappen:

  1. Bepaal je ambitie en verdiep je in BREEAM
  2. Kies het juiste keurmerk voor je project (voor nieuwbouwprojecten kies je voor BREEAM-NL Nieuwbouw, bestaande gebouwen certificeer je met BREEAM-NL In-Use, sloopprojecten vallen onder BREEAM-NL Sloop en Demontage en voor complete gebiedsontwikkelingen kies je BREEAM-NL Gebied)
  3. Vorm een projectteam
  4. Bouw je projectdossier in de assessmenttool
  5. Stuur het project in en ontvang het certificaat
Categorieën
Blog

Jaro Controls viert tweede lustrum

Tien jaar geleden, op 6 juni 2012, schreven Mark Janssen en Michel Rouwens Jaro Controls in bij de Kamer van Koophandel. Beide eigenaren, echte kartrekkers, kenden elkaar goed, omdat zij voor dezelfde werkgever werkten. Hun visie en ervaring wilden zij samenbrengen binnen een nieuw bedrijf, dat zich richtte op het grote gat dat bestaat tussen de werktuigbouwkundige- en de elektrotechnische installatie. De kracht van Jaro Controls moest liggen op de meet- en regeltechniek en deze koppelbaar, beheersbaar en begrijpbaar te maken. Ondanks de crisis tijdens 2012, durfden zij de stap te zetten. Niet alleen hun overtuiging en visie, maar ook uitgebreid marktonderzoek liet zien dat hun nieuwe onderneming van toegevoegde waarde op de markt zou zijn.

Beginperiode Jaro Controls en oprichting Jaro Power Quality

In de beginperiode werden Mark en Michel regelmatig gedetacheerd aan bedrijven, die engineeringcapaciteit nodig hadden op het gebied van meet- en regeltechniek of procestechniek. Zij waren voornamelijk met gebouw gebonden installaties, en dan specifiek de klimaatinstallaties (HVAC), bezig. In 2015 was er nog steeds sprake van crisis op de bouw- en utiliteitsmarkt. In tegenstelling tot de industriële markt; die begon juist weer aan te trekken. Jaro Power Quality BV werd opgericht. Hiermee werd de markt bestierd, op het gebied van meten en analyseren van elektrische distributienetten, in met name de industrie.

Jaro Industry

Jaro Industry is een bedrijf, dat de industriële markt bedient met verkoop van afstandsbeheer met Secomea en sensortechniek met IPF Electronic. Dit bedrijf is in 2017 opgericht om de bereikbaarheid van installaties te verbeteren en om op de markt van industriële sensoren actief te kunnen zijn.

Jaro, bekende en betrouwbare naam

Bij steeds meer bedrijven was Jaro inmiddels een bekende en betrouwbare naam geworden, waar op gebouwd kon worden. Om de vraag naar service te kunnen verbeteren werd een helpdesk ingericht, waar steeds ingewikkelder wordende vraagstukken over IT en System Integration beantwoord konden worden.

Verduurzaming bracht nieuwe kansen

In de loop van de jaren is de techniek en ook de behoefte van klanten razendsnel veranderd. Verduurzamen en big data werden echte sleutelwoorden, waar Jaro kansen en mogelijkheden zag. Om mee te kunnen denken en oplossingen te bieden om gebouwen en machines te verduurzamen, werd een nieuw bedrijf opgericht. Om van data informatie te maken werd Ommnia Systems gestart. Alle knowhow van meet- en regeltechniek, IT, afstandsbeheer en Power Quality kwamen hier bij elkaar. Ommnia Systems biedt bedrijven de mogelijkheid om zichtbaar te maken waar fouten en afwijkingen zitten in een machine of gebouw. Om op deze manier, op basis van cijfers en inzicht, verbeteringen aan installaties of machines te kunnen maken. Gebouwen veranderen naar “Smart Buildings” dankzij de ingezette verduurzaming.

Blik op de komende tien jaar

Zowel Michel als Mark kijken met trots terug op de afgelopen tien jaar, waarin veel is bereikt. Inmiddels is Jaro een erkend leerbedrijf en zijn al verschillende stagiaires als nieuwe werknemer  gestart. Dit onderstreept dat Jaro ook een fijne sociale werkgever is.

Een tweede lustrum is een mooie mijlpaal om bij stil te staan, maar tegelijkertijd ook een goed moment om vooruit te kijken. Wens voor de volgende tien jaar: blijven groeien, verbeteren en klanten tevreden maken met de beste diensten en service. Of dit nu op het gebied van regeltechniek, afstandsbeheer, Power Quality of Smart Buildings is. Jaro staat altijd voor haar klanten klaar.

Geen bedrijf is te klein of te groot

De focus ligt op het blijven verrassen van de klant, zodat hij keer op keer onder de indruk is van de geleverde diensten. De (utiliteits)industrie moet verder verduurzamen, deels vanuit eigen overtuiging maar zeker door regelgeving vanuit de overheid. Geen bedrijf is te klein of te groot voor Jaro. Ieder bedrijf met een gebouw gebonden installatie kunnen ze via een ontwikkelde tool helpen met verduurzamen. Ze maken het verbruik inzichtelijk. Beoordelen of het verbruik past bij het gebouw en de toepassing ervan. Wat niet goed is, zetten ze om in verbeterpunten. Een mooi streven voor de komende jaren.

Cookies verbeteren de gebruikservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid